Hur Vi hjälper dig

Mötet med din Trogna Psykolog kommer inledas med bedömningssamtal vars fokus är att definiera och göra en problemformulering för det som betraktas vara orsaken till din problematik. I inledningsskedet arbetar vi med vad som kallas för psykoedukation eller psyko-utbildning för att få god förståelse för problemet, hur det uppkommit samt vad som kan vidmakthålla svårigheterna.

Du kommer tillsammans med terapeuten att formulera tydliga behandlingsmål. Att sätta en agenda, arbeta med olika tekniker och få hemuppgifter är metoder som kommer leda dig till att få klarhet och insyn i din problematik och hjälper dig överkomma den likaså. Hemuppgifter anknyter till det problem man arbetar för att lösa. Dessa kan exempelvis vara att man får något att läsa till nästa samtal, att man ska lyssna till en inspelning eller öva med en exponeringsuppgift. Med kognitiv beteendeterapi (KBT) finns det en mängd olika metoder att arbeta med och nyttja för att främja hälsan. De vanligaste metoderna är exponering, beteendeaktivering, beteendeexperiment, problemlösning samt tillämpad avslappning och mindfulness.

Saad Dagher

Jag är en legitimerad psykolog från Lunds Universitet och har specialiserat mig och doktorerat inom traumapsykologi och PTSD. Jag arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) som metod och har 20 års erfarenhet inom arbetet som psykolog.

Mina kompetensområden är:

Depression och nedstämdhet.
Problem med självförtroende och självkänsla.
Orosproblematik som panikattacker, panikångest, hälsoångest mm
Existentiell ångest och generaliserat ångestproblematik (GAD).
Livskriser.
Trauma och tidigare händelser i livet.
Grubblande och ältande.
Fobier och social fobi.
Tvångstankar och tvångshandlingar (OCD)
Utmattningssyndrom, stress och sömnproblem

Om oss

TPM AB – Din trogna psykolog mottagning är för dig som behöver hjälp med din inre hälsa. Vi arbetar tillsammans med att identifiera och uppmärksamma dina upplevelser, så att du bättre ska kunna förstå, hantera och förändra dina reaktioner och handlingsmönster.